Оквир за процену капацитета ОШ и СШ за организовање наставе на даљину

Завод за вредновање квалитета образовања и васпитања припремио је и објавио документ Оквир за процену капацитета ОШ и СШ за ораганизовање наставе на даљину у случају када је обустављен непосредни рад за ученицимакоји би требало да буде полазна тачка за дефинисање стандарда квалитета рада образовних установа у случају када је обустављен непосредни рад са ученицима, затим да помогне у креирању индикатора за праћење и евалуацију рада школа, као и за израду препорука за образовне политике.