Окончан рад и предат завршни извештај за пројекат UP-NoW

12.10.2020. Завод за вредновање квалитета образовања и васпитања успешно је окончао рад на ЕУ пројекту Upskilling Pathways: New Opportunities for Adults , финансираном од стране The European Programme for Employment and Social Innovation (EaSI). Спроведене пројектне активности резултирале су креирањем Препорука минималног сета језичких, математичких и дигиталних компетенција неопходних за рад и свакодневни живот грађана и пружиле увид у ниво основних компетенција незапослених лица у Републици Србији у области језичке, математичке и дигиталне писмености. На основу Препорука и анализе утврђеног нивоа компетенција незапослених лица, Завод је дефинисао смернице за креирање и спровођење обуке, коју ће Национална служба за запошљавање реализовати до краја 2020. године.