Оснаживање наставника за примену формативног оцењивања

Рад у условима остваривања онлајн наставе и учења указао је на потребу додатног оснаживања наставника за примену формативног оцењивања. Као одговор на ову потребу, Завод за вредновање квалитета образовања и васпитања је у сарадњи са Уницефом развио низ активности које имају циљ да подрже наставнике у примени формативног оцењивања.

Централна активност се односе на развој семинара под називом “Формативно оцењивање и његова примена у дигиталном окружењу” и обучавање релевантних водитеља за имплементацију семинара у школама.

За остваривање овог циља биће обучено око 120 едукатора са заводове листе сараднике. Обука за водитеље биће организована на Мудл платформи Завода у два термина. У периоду од 27. маја до 8. јуна биће обучено 60 стручних сарадника и саветника спољних сарадника. Такође, у периоду од 1.  до 12. јуна биће организована и обука за 60 учитеља и предметних наставника из основних и средњих школа. Циљ обуке је оспособљавање учесника за вођење једнодневног семинара о формативном оцењивању који ће бити реализовани у школама када се створе потребни услови.

Током маја, у склопу истог пројекта Завод је у сарадњи са Савезом учитеља организовао два веома посећена вебинара на којима су разматране теоријске основе и приципи формативног оцењивања и испитиване потребе учитеља које се односе на оснаживање за примену формативног оцењивања. Такође су разматрани примери добре праксе, али и питања, дилеме и изазови са којима се учитељи суочавају приликом примене формативног оцењивања. Информације са ових вебинара, примери добре праксе, као и одговори на постављена питања ће крајем јуна бити доступне на Порталу за наставнике, веб страници сајта Завода за вредновање.