„ПЕДАГОШКА ИСТРАЖИВАЊА И ШКОЛСКА ПРАКСА“, МОТИВАЦИЈА У ОБРАЗОВАЊУ: ИЗМЕЂУ ТЕОРИЈЕ И ПРАКСЕ

Завод за вредновање квалитета образовања и васпитања, Институт за педагошка истраживања у Београду и Филолошки факултет Руског Универзитета пријатељства народа у Москви, Русија

Организују 30.10.2020. године у Београду 25. МЕЂУНАРОДНУ НАУЧНУ КОНФЕРЕНЦИЈУ „ПЕДАГОШКА ИСТРАЖИВАЊА И ШКОЛСКА ПРАКСА“, МОТИВАЦИЈА У ОБРАЗОВАЊУ: ИЗМЕЂУ ТЕОРИЈЕ И ПРАКСЕ

Мотивација се сматра најважнијом компонентом образовног процеса, јер доприноси квалитету образовања, образовном постигнућу и развоју целокупне личности кључних актера у васпитнообразовном процесу. Подстицање и развој мотивације у образовању данас представља велики изазов и чини актуелном потребу за сталним преиспитивањем и унапређивањем образовања. На тај начин мотивација свих учесника у процесу образовања и у креирању образовних политика постаје један од најважнијих услова и чинилаца квалитета образовања.

Позивно писмо је овде а пријавни формулар овде