ПИРЛС Брошура (Међународно истраживање развоја читалачке писмености)

ПИРЛС Брошура  нуди основне информације везане за ПИРЛС тестирање које ће се по први пут реализовати у Србији. У петом циклусу, којим се уједно обележава 20 година у праћењу трендова развоја постигнућа ученика у читању учествује више од 50 земаља света.