Подршка школама у функцији развоја квалитета инклузивног образовања и унапређивања културе вредновања

21.11.2021. Током првог полугодишта школске 2021/22. године Центар за осигурање квалитета рада установа спроводи пројекат „Подршка школама у функцији развоја квалитета инклузивног образовања и унапређивања културе вредновања“. Обуку и менторски рад реализују дефектолози и просветни саветници у 23 школе на територији Београда, Ниша и Лесковца.