Посета делегације Завода за школство Црне Горе

Завод за вредновање квалитета образовања и васпитања је 23. октобра 2018. године посетила трочлана делегација Завода за школство Црне Горе коју су чинили: директор Решад Сијарић, Радован Поповић, помоћник директора, и секретар Предраг Вујичић.

Тема састанка била је размена искустава у подручјима спољашњег вредновања, методологије рада и ревизије индикатора за спољашње вредновање. Осим размене искустава око ове теме, договорена је даља сарадња и око других послова који су у надлежности ова два завода.