Посета студената психологије Заводу

На основу споразума о сарадњи, Завод периодично организује посете и праксу студената, јер је то јединствена прилика да се упознају са пословима које наша установа обавља као и са темама које се тичу образовања.

Петог децембра 2017. године, Завод за вредновање квалитета образовања и васпитања посетили су студенти психологије Филозофског факултета Универзитета у Београду и Факултета за медије и комуникације, са Департмана за психологију. Активности Завода представила је др Гордана Чапрић, заменица директора, која их је упознала са вредновањем квалитета рада школа а спец. Јелена Недељковић је приказала резултате спољашњег вредновања на националном нивоу. Спец. Јелена Најдановић Томић  представила је област рада Завода која се односи на стручно усавршавање наставника односно на акредитоване семинаре које Завод одржава. Центар за испите представила им је Ката Симић Мишић упознајући их са испитивањем ученичких постигнућа односно завршним испитом као најважнијим тестирањем које Завод спроводи.

Студенти су били изузетно задовољни бројним садржајима који су им презентовани, а у прилог томе говори и велико интересовање који су показали за активности које обављамо.