Посета студената психологије Заводу

На основу споразума о сарадњи, Завод периодично организује посете и праксу студената, јер је то јединствена прилика да се упознају са пословима које наша установа обавља као и са темама које се тичу образовања. С тим у вези, Завод за вредновање квалитета образовања и васпитања посетила је група мастер студената заједно са проф. др Дијаном Плут са Факултета за медије и комуникације, са Департмана за психологију.

Директор Завода, др Бранислав Ранђеловић, поздравио је студенте, а Јелена Недељковић је модерирала састанак. Будући да се ради о студентима који похађају курс из Вредновања у образовању, теме које су им презентоване тицале су се самовредновања и екстерног вредновања као кључних механизама за осигурање квалитета.

У првом тематском блоку, Весна Картал је приказала структуру Оквира квалитета за вредновање рада образовно-васпитних установа у Републици Србији. Јелена Петровић је описала како изгледа процес спољашњег вредновања и представила резултате спољашњег вредновања на националном нивоу.  Други тематски блок се односио на активности које Завод предузима у циљу системске подршке развоју школа. Драгана Станојевић је упознала студенте са иницијалним и пробним тестирањима која се спроводе и указала на значај који имају за вредновање образовних постигнућа ученика. Ивана Николић је представила школске извештаје које школе добијају сваке године након спроведеног завршног испита и указала на њихову употребну вредност у погледу самовредновања и спољашњег вредновања рада школа. У последњем тематском блоку, Јелена Најдановић Томић је упознала присутне са акредитованим семинарима Завода и обухватом наставника који су их похађали. Такође је искористила прилику да информише студенте о онлајн обуци запослених у образовању за примену општих стандарда постигнућа за крај општег средњег и средњег стручног образовања. Након тога, Јелена Недељковић је представила студентима велики број стручних послова које психолог обавља у Заводу и указала на његову незаобилазну улогу у истраживачко-аналитичким активностима.

У првом делу састанка конструктиван допринос дискусији дала је и Ана Пејић. Другом делу састанка присуствовала је заменица директора, др Гордана Чапрић, која је студенте упознала са осталим пројектима које Завод реализује и позвала их да узму учешће као сарадници у пројектним активностима.

Студенти су били изузетно задовољни бројним садржајима који су им презентовани, а у прилог томе говори и велико интересовање који су показали за активности које обављамо. Завод ће у наредном периоду настојати да своја истраживања и пројекте презентује и свим осталим заинтересованим учесницима у систему образовања.

1