Потписан споразум о сарадњи између Филозофског факултета и Завода за вредновање квалитета образовања и васпитања

02.11.2020.  Циљ споразума је да омогући и подстакне сарадњу између две институције у области образовања. Сарадња између учесника споразума оствариваће се у заједничком раду на припреми образовног система за будућу велику матуру, ангажовању студената и апсолвената Филозофског факултета у Заводу током њихове обавезне стручне праксе, заједничком спровођењу активности у оквиру међународних истраживања у образовању и заједничком научно-истраживачком раду наставника и сарадника Филозофског факултета и експерата Завода.