Почело скоровање ПИРЛС 2021 тестова

01.05.2021 Почео је преглед и оцењивање радова ученика, у оквиру међународног истраживања ПИРЛС 2021. Прегледање о скоровање у просторијама Завода за вредновање квалитета образовања и васпитања врши 18 прегледача.