Почетак ПИСА пробног тестирања померен због затварања школа

17.03.2021. Организација за економску сарадњу и развој (ОЕCD) од 2000. године у трогодишњим циклусима организује Међународни програм процене ученичких постигнућа (Programme for International Student Assessment). Основни циљ PISА студије је да се процени и прати квалитет, праведност и ефикасност различитих образовних система. У овој студији се испитује у којој мери су петнаестогодишњи ученици развили компетенције које ће им бити потребне за наставак школовања и успешно учешће у савременом друштву.

PISА 2022 испитивање реализује Завод за вредновање квалитета образовања и васпитања у сарадњи са ресорним министарством и школама. У пробном испитивању ће учествовати 40 средњих и 3 основне школе које су изабране методом случајног избора. У оквиру ових школа је такође случајним избором одређено 57 ученика који ће бити тестирани. Завод је обучио школске координаторе и тест администраторе за реализацију пробног тестирања и проследио школама потребне материјале за рад. Првобитни план је да пробно истраживање буде реализовано у периоду од 15. марта до 18. априла 2021. године.

Због актуелне епидемијске ситуације тестирања у школама су одложена за период када се ученици врате у школске клупе.