Представљени образовни стандарди за средње опште образовање у регионалним центрима у Смедереву и Нишу

Завод за вредновање квалитета образовања и васпитања представио је концепт образовних стандарда за наставне предмете српски језик и књижевност, математика и историја у Регионалном центру Смедерево 23. јуна и у Регионалном центру Ниш 24. јуна 2016. године, уочи најављених предстојећих обука за примену стандарда.

Директор Завода, др Бранислав Ранђеловић, отворио је стручне скупове истакавши значај образовних стандарда и међупредметних конпетенција у средњем општем образовању − за будуће наставне програме, планирање у настави, различите облике вредновања ученичких постигнућа, међу којима ће бити и будући матурски испити.

Саветници-координатори, Ана Пејић, Александра Росић и Катарина Глишић, излагале су, најпре пленарно, о структури и садржају документа, илуструјући поједине стандарде одабраним задацима коришћеним у емпиријском истраживању – које је допринело да образовни стандарди буду дефинисани у великој мери на основу резултата постигнућа преко 6.000 тестираних ученика у 2012. години. У другом делу стручног скупа наставници су груписани према предметима које предају, у три радионичарске групе. Развила се дискусија о општим предметним и специфичним компетенцијама у основи стандарда којима се обједињују знања и умења ученика.

13495445_1758412477705893_4180418469701227820_o

13498031_1758412464372561_6414326315148172451_o

13502826_1758412767705864_135494094126670477_o

13528437_1758412661039208_6939432452918036628_o

img_0239_resize-1