Представљен предлог стандарда постигнућа за српски као нематерњи језик

Завод за вредновање квалитета образовања и васпитања је у оквиру пројекта „Развој општих стандарда постигнућа за српски као нематерњи језик за крај првог, другог и трећег циклуса образовања, као и за функционално основно образовање одраслих“, представницима националних мањина презентовао концепцију и сврху предлога документа, као и резултате емпиријске провере стандарда. Циљну групу којој су били намењени скупови чинили су чланови националних савета националних мањина и представници основних и средњих школа у којима се уче мађарски, албански, босански, хрватски, бугарски, словачки, русински и румунски матерњи језик (директори школа и наставници који реализују наставу матерњег и српског као нематерњег језика). Скупови су одржани током маја и јуна 2016. године у: Босилеграду, Бујановцу, Новом Пазару, Суботици, Руском Крстуру и Новом Саду уз организациону и материјалну подршку Одељења за демократизицију Мисије ОЕБС-а.

Представница Мисије ОЕБС-а у Београду, Милица Родић, отворила је стручне скупове истакавши значај овог пројекта и упознала је присутне са наредним корацима. О улози Завода и осигурању квалитета образовања националних мањина у Републици Србији говориле су Јасмина Ђелић, руководилац Центра за вредновање и истраживања и Весна Картал, саветница-координаторка у Центру за стандарде.

Ана Пејић, стручни координатор пројекта и чланице комисије Ката Симић Мишић и Весна Крајишник излагале су о процесу развоја стандарда постигнућа за српски као нематерњи језик и представиле су предлог стандарда за српски као нематерњи језик.

У другом делу састанка саветнице-координаторке за статистичке и аналитичке послове из Центра за вредновање и истраживање, Јелена Петровић, Ивана Николић и Јелена Недељковић, приказале су резултате емпиријске провере предлога стандарда за српски као нематерњи језик на крају основног и средњег образовања ученика свих националних мањина. Такође, учесници су упознати са резултатима завршног испита ученика који наставу похађају на језицима националних мањина и са квалитетом школског оцењивања.

Треба истаћи да су присутни били у прилици да поставе питања и да узму учешће у дискусији. Уследио је договор у вези са предстојећим активностима које се односе на јавну расправу усмерену на прибављање мишљења релевантних представника националних мањина о квалитету документа. Након тога, документ ће бити достављен Националном просветном савету Републике Србије на разматрање и усвајање.

bujanovac

subotica

novi20sad