Припреме за PIRLS 2021

15.11.2019.  У склопу припрема за пробно тестирање PIRLS 2021, које се планира за средину марта 2020, у Заводу за вредновање квалитета образовања и васпитања су преведене и успешно верификоване тест-књижице, као и упитници за ученике који ће учествовати у тестирању, за њихове родитеље, учитеље и директоре школа. У овом пробном тестирању учествоваће ученици одабраних одељења из 36 школа оу Републици Србији. У циљу што успешнијег спровођења овог важног међународног тестирања, Завод ће у наредном периду реализовати обуке за све школске координаторе и администраторе тестирања.

Завод спроводи ово истраживање у сарадњи са Институтом за педагошка истраживања.