Продужен рок за пријаву радова за научну конференцију МОТИВАЦИЈА У ОБРАЗОВАЊУ

Продужен је рок за пријаву радова за научну конференцију МОТИВАЦИЈА У ОБРАЗОВАЊУ, нови рок је 30.07.2020.

У прилогу су информације и апликациони лист.

Позивно писмоАпликациони лист

Invitation Letter –  Application form