Професионална сарадња и хоризонтално учење (SHARE)

У оквиру Пројекта УНAПРEЂИВAЊE КВAЛИТEТA OБРAЗOВНOГ СИСТEМA РEПУБЛИКE СРБИJE КРOЗ УНAПРEЂИВAЊE EФEКТИВНOСТИ СИСТEМA СПOЉAШЊEГ ВРEДНOВAЊA РAДA ШКOЛA И РAЗВOJ ХOРИЗOНТAЛНOГ УЧEЊA ИЗМEЂУ ШКOЛA (SHARE), 9. и 10. aприла 2016. године у Бeoгрaду одржана је обука под називом Професионална сарадња и хоризонтално учење за наставнике, директоре и стручне сараднике из једног броја школа које учествују у овом пројекту.

Овај пројекат се реализује кроз партнерску сарадњу Завода за вредновање квалитета образовања и васпитања, Центра за образовне политике и УНИЦЕФ-а, уз подршку Министарства просвете, науке и технолошког развоја. Циљ пројекта је унaпрeђивaњa квaлитeтa oбрaзoвнoг систeмa Рeпубликe Србиje крoз унaпрeђивaњe eфeктивнoсти систeмa спoљaшњeг врeднoвaњa рaдa шкoлa и рaзвoj хoризoнтaлнoг учeњa измeђу шкoлa. У оквиру пројекта биће успостављена прoфeсиoнaлнa сaрaдњa и хoризoнтaлнo учeњe између школа у Србији које су развиле добре праксе у појединим сегментима рада и школа које треба и желе да свој рад унапреде. На скупу је било око 130 запослених у школама које су кроз пројекат 3П – Примети, подржи, промовиши идентификоване као школе добре праксе и које су спремне да своја искуства поделе са колегама у другим школама.

Министар просвете, науке и технолошког развоја, др Срђан Вербић, у свом излагању је дао подршку овај иницијативи и истакао потенцијал за унапређивање квалитета образовања који лежи у самим наставницима.

Др Бранислав Ранђеловић је истакао значај заједничких напора различитих институција на унапређивању квалитета образовног система како бисмо дошли до што што већег броја школа које омогућавају ученицима да постигну квалитетна постигнућа и могућности које за то пружа хоризонтално учење између школа.

После пленарних излагања, рад је настављен у три радне групе.

Обука Професионална сарадња и хоризонтално учење била је усмерена ка подизању компетенција наставника, директора и стручних сарадника у областима вредновања квалитета наставе и учења, ефикасне комуникације и рефлексивне праксе. Наставници, стручни сарадници и директори су се током овог скупа кроз интензиван рад припремали за студијске посете својих колега како би ефекти хоризонталне размене и учења били што бољи. Крајњи резултат овог пројекта треба да буде одрживи модел подршке унапређивању квалитета рада школе кроз хоризонталну размену.

ica_0647

ica_0661

ica_0692

ica_0759

ica_0819

ica_1068

ica_1119

ica_1194