Пројекат „Унaпрeђивaњe квaлитeтa oбрaзoвнoг систeмa Рeпубликe Србиje крoз унaпрeђивaњe eфeктивнoсти систeмa спoљaшњeг врeднoвaњa рaдa шкoлa и рaзвoj хoризoнтaлнoг учeњa измeђу шкoлa (SHARE)“

У оквиру Пројекта „Унaпрeђивaњe квaлитeтa oбрaзoвнoг систeмa Рeпубликe Србиje крoз унaпрeђивaњe eфeктивнoсти систeмa спoљaшњeг врeднoвaњa рaдa шкoлa и рaзвoj хoризoнтaлнoг учeњa измeђу шкoлa  (SHARE)“, 9. 09. 2016. године у  Заводу за вредновање квалитета образовања и васпитања одржан је састанак директора школа које су укључене у овај пројекат. Тема састанка је била размена искустава и хоризонтално учење између директора школа којима се у оквиру Пројекта пружа подршка да унапреде  активности у школи и директора школа које су већ развиле добре праксе у појединим областима квалитета рада. Те добре праксе описане су у публикацији 3П – Препознај, промовиши и прошири и сви учесници су добили ову публикацију која описује 10 успешних основних школа у Републици Србији. Публикацију можете преузети ОВДЕ.

На састанку су се разматрали планови развојних активности које ће се реализовати током школске 2016/17. године  у школама у којима Пројекат пружа подршку за унапређивање рада. Директори школа у којима је развијана добра пракса својим сугестијама и предлозима  допринели су квалитету планова развојних активности. Састанак је протекао у атмосфери колегијалне и пријатељске подршке и размене искустава уз посвећеност свих присутних у раду на  унапређивању квалитета уз јасну свест о значају хоризонталног учења за тај процес.