Радионица Пројекта државне матуре

05-07.10.2021. У присуству представника Министарства просвете науке и технолошког развоја, Завода за вредновање квалитета образовања и васпитања, Завода за унапређење образовања и васпитања, Пројекта државне матуре и компаније КОМТРЕЈД, одржана је радионица, на којој су испланирани и договорени даљи кораци око увођења државне матуре. Представници Завода на овој радионици били су Ката Симић Мишић, Славица Пешић, Милица Јаковљевић Радовановић и директор Завода проф. др Бранислав Ранђеловић.