Радне групе спремају задатке за Завршни испит

19. 11. 2019.  Завод за вредновање квалитета образовања и васпитања формирао је радне групе за припрему задатака  за Завршни испит за јун 2020 године. Стручњаци су почели са радом, а очекује се да посао буде завршен до краја маја 2020.