Развој упитника за родитеље

На основу захтева ресорног министарства, Завод је развио предлог инструмента којим ће омогућити родитељима да учествују у процени рада установе у односу на дефинисане области квалитета. Податке добијене преко упитникa школе и предшколске установе користиле би као додатне информације у процесу самовредновања.

У развоју упитника учествовали су екстерни евалуатори Завода, као и сарадници из Института за педагошка истраживања и Института за психологију. У оквиру провере квалитета инструмента, ЗВКОВ је укључио ширу образовну јавност. У периоду од 7. до 18. новембра 2016. године, упитник је био постављен на интернет и био је онлајн пилотиран. Истовремено су реализоване дискусионе групе у Београду (ЗВКОВ) и регионалним центрима у Нишу и Чачку, у којима су учествовали родитељи, наставници, васпитачи, медицинске сестре и просветни саветници. У процес је била укључена и невладина организација – Удружење „Родитељ”. Током разговора о форми, садржају,  сврсисходности и могућим изазовима приликом коришћења развијеног упитника, владала је веома пријатна атмосфера, а учесници су се осећали слободним да изнесу своје ставове. Уједно су давали конструктивне предлоге како да се упитник унапреди.

У предстојећој фази финализације упитника за родитеље, на основу анализе добијених података, инструмент ће бити унапређен и у коначном облику достављен Министарству просвете, науке и технолошког развоја, након чега ће бити доступан установама на коришћење.

1

2

4

5

6

7

8

9

10