Ревизија образовних стандарда за основне школе

28. 11. 2019.  Завод за вредновање квалитета образовања и васпитања формирао је радне групе које ће у наредном периоду радити на ревизији стандарда за крај основног образовања и васпитања. Чланови 12 радних група радиће на ревизији и развијању стандарда за предмете: Српски језик, Математика, Географија, Историја, Биологија, Физика, Хемија, Ликовна култура, Музичка култураФизичко васпитање,  Информатика и Техника и технологија.