Ревизија образовних стандарда за Страни језик за крај основног образовања

08.11.2021. У оквиру пројекта „Ревизија образовних стандарда за крај основног и средњег образовања“, Завод за вредновање квалитета образовања и васпитања формирао је радну групу за ревизију образовних стандарда за наставни предмет Страни језик чиме су обухваћени сви обавезни наставни предмети у основној школи.