Регионална сарадња поводом припреме за PISA 2021

У складу са законским надлежностима Завод за вредновање квалитета образовања и васпитања је у току 2019. године предузео низ припремних активности за реализацију новог циклуса PISA

истрaживaња које ће бити спроведено 2021. године.

С обзиром да у региону постоји сличан образовни контекст, једна од важних активности се односила и на успостављање сарадње са националним центрима у окружењу који реализују послове међународних истраживања. Првобитно, сарадња се односила на превођење делова радних материјала, а касније је проширена и на питања употребе и подршке у коришћењу специјализованих софтвера који се употребљавају у оквиру PISA истраживања, а намењени су одређивању узорака школа и ученика, прикупљање и испоруку истраживачких резултата и података.

Тим поводом, у просторијама ЗАВОД-а, 11. и 12. децембра одржан је дводневни консултативни састанак на коме су учествовали представници: Испитног центра из Црне Горе, Агенције за предшколско, основно и средње образовање из БиХ, као и Министарства просвете науке и технолошког развоја РС и ЗАВОД-а. Присутни су у пријатној и конструктивној атмосфери дискутовали о иновацијама које се имплементирају  у новом  PISA циклусу. На крају рада, заједнички закључак присутних је био да су ови сусрети веома важни јер олакшавају размену информација и искустава који су драгоцени у реализацији пројектних активности. Такође, омогућавају и негују узајамну колегијалну подршку у ситуацијама које захтевају брзо реаговање у решавању потенцијалних изазова при имплементацији истраживања.