РТС – Резултати пробног завршног испита

16.04.2021. Директор Завода Др Бранислав Ранђеловић говорио је за РТС о одржаном пробном завршном испиту. Директор је нагласио да су питања на завршном испиту урађена у складу са стандардима и захтевима образовног система. Навео је да је форма питања урађена тако да се олакша полагање испита и да је већи број питања затвореног типа. Такође се водило рачуна да је градиво које ће се наћи на завршном испиту у јуну обрађено на часовима који су емитовани на порталу Моја школа и РТС Планети. Како објашњава, завршни испит представља екстерну контролу рада ученика и наставника и један је вид подизања квалитета наставе у основној школи.

Он је такође говорио о пројекту Европске уније пилот програму Државне матуре, и навео да је то била прилика да се добије увид у процедуре и механизам извођења и полагања оваквог вида тестирања.