Саветовање за екстерне евалуаторе

У Заводу за вредновање квалитета образовања и васпитања одржано је 14. и 18. новембра 2016. године саветовање за екстерне евалуаторе под називом „Осигурање квалитета спољашњег вредновања – припрема за ревизију стандарда квалитета, домаћа и међународна пракса и увиди”. Саветовању су присуствовали руководиоци и запослени из свих 17 школских управа у Републици Србији и поједини евалуатори из Министарства просвете, науке и технолошког развоја. Програм саветовања водили су запослени у Заводу за вредновање квалитета образовања и васпитања. Теме саветовања биле су: Приказ резултата спољашњег вредновања рада школа у школској 2015/2016. години; Преглед међународних пракси односно приказ најважнијих информација са SICI конференција у 2016. години од значаја за рад екстерне евалуације; У сусрет ревизији стандарда; Подршка установама и Информације о обукама наставника које спроводи ЗВКОВ по решењу министра.

1

2

3

4