СЕЛФИ обуке за све школе у Србији

У складу са Планом приоритетних циљева и активности свих органа државне управе и служби Владе за унапређење ИТ сектора у Србији и Акционим планом за спровођење програма Владе, Завод за вредновање квалитета образовања и васпитања у сарадњи са ресорним министарством развио је обуку под називом

Обука запослених у основним и средњим школама за примену инструмента за самовредновање и процену дигиталних капацитета школе – Селфи.

Обука има за циљ да олакша школама да планирају и реализују самовредновање дигиталне зрелости школа уз помоћ Селфи инструмента.

Више детаља у документу који можете преузети са следећег линка.