СЕЛФИ – ПИЛОТ ПРОГРАМ РАЗВОЈА ДИГИТАЛНИХ ШКОЛА

Пројекат под називом СЕЛФИ – ПИЛОТ ПРОГРАМ РАЗВОЈА  ДИГИТАЛНИХ ШКОЛА  (SELFIE – Digital Schools Awards Pilot Programme) који финансира Европска унија у оквиру ЕРАСМУС+ програма започео је 1.01.2020. године и трајаће две године. У пројекту учествују четири земље: Ирска, Литванија, Словенија и Србија. Завод за вредновање квалитета образовања и васпитања је један од партнера у овом пројекту.

Пројекат има за циљ да сачини модел развоја и признавања „дигиталних школа“ који ће  послужити као путоказ  за успешно развијање дигиталних образовних пракси у школама.

Заснован је на програму који се већ реализује у Ирској, Северној Ирској и Шкотској. Пројекат се темељи на употреби СЕЛФИ инструмента који ће обезбедити подршку пилот школама за самовредновање дигиталне зрелости школа.

У основи пројекта се налази развој Интернет платформе која ће омогућити низ ресурса и могућности за школе да побољшају свој дигитални капацитет, кроз онлајн обуке, али и подршком „уживо“ од стране Завода, ресорног министарства и невладиног сектора. Пројекат ће такође омогућити и повезивање са другим европским школама ради дељења искустава у професионалној пракси око дигиталног образовања и помоћи школама да пронађу подршку унутар и изван њихове земље ради унапређивања знања и дигиталних вештина наставника и ученика