Семинар о ревизији стандарда квалитета рада установа

Завод за вредновање квалитета образовања и васпитања и Министарство просвете, науке и технолошког развоја започели су рад на ревизији стандарда квалитета рада установа и процедура спољашњег вредновања у систему доуниверзитетског образовања. Тим поводом, министар просвете, науке и технолошког развоја формирао је радну групу која ће припремити предлог ревидираних стандарда  и предлог подзаконских аката којима се уређује систем спољашњег вредновања и самовредновања рада установа. Први у низу планираних семинара  одржан  је у Београду,  9. и 10. новембра 2017. године, а учествовали су представници: МПНТР-а,

ЗВКОВ-а, ЗУОВ-а, репрезентативних синдиката у просвети, асоцијације родитеља и наставника, Филозофског факултета у Београду, Института за педагошка истраживања, ВШССВПИ – Сирмијум, затим директори школа, стручни сарадници, наставници и васпитачи. Планирано је да стандарди и процедуре буду ревидирани и пилотирани до јуна 2018. године, а њихова примена се очекује од почетка следеће школске године.