Споразум о сарадњи Завода за вредновање квалитета образовања и васпитања и Института за педагошка истраживања

Директор Завода за вредновање квалитета образовања и васпитања Бранислав Ранђеловић и директор Института за педагошка истраживања Николета Гутвајн потписали су споразум о сарадњи између ове две реномиране институције. Овим споразумом договорена је сарадња у веома широком опсегу делатности у области образовања, истраживања у образовању и обезбеђењу квалитета. Заједнички рад ће бити веома важан, поготову у светлу предстојеће сарадње на спровођењу међународних истраживања ЛаНА 2019 и ПИРЛС 2021.

Синергија и суперпозиција знања и искуства стручњака Завода и Института допринеће квалитетнијем обављању свих заједничких послова, а на добробит ученика, наставника и нашег образовног система у целини.