Споразум о сарадњи између Завода за вредновање квалитета образовања и васпитања и Математичког факултета

04.11.2020. Ради подизања квалитета рада у различитим сегментима, Математички факултет Универзитета у Београду и Завод су потписали споразум о сарадњи, а у име две институције то су учинили проф. др Зоран Ракић, декан Факултета и др Бранислав Ранђеловић , директор Завода. Сарадња ће се остваривати у овиру заједничког рада на припреми образовног система за будућу велику матуру, дигитализације у области образовања и увођења нових технологија, ангажовања студената Математичког факултета у Заводу у оквиру стручне праксе о заједничког научно-истраживачког рада наставника и сарадника Математичког факултета и експерата Завода.

Када је реч о пракси и научној сарадњи, мср Драгана Станојевић, руководилац Заводовог Центра за испите, нагласила је и добробит посебно за оне студенте који ће бити наставници математике, а који би у тој институцији могли да се упознају са експертизом битном за будући рад у школи, образовним стандардима, припремом тестова у образовању и другим. Стручну базу ЗВКОВ-а проф. др Небојша Икодиновић, продекан за наставу МАТФ-а, видео је и као драгоцени материјал за будуће статистичаре који се ту школују.