Споразум о сарадњи између Учитељског факултета и Завода за вредновање

16.10.2020. У Београду је потписан споразум о сарадњи између Учитељског факултета Универзитета у Београду и Завода за вредновање квалитета образовања и васпитања Републике Србије. Овим споразумом предвиђена је сарадња у области предуниверзитетског и универзитетског образовања, а посебно у погледу рада са студентима и заједничког рада на међународним истраживањима у образовању.