Српски као нематерњи језик

На састанку Комисије за Српски као нематерњи језик, 7. априла 2016. године, представљени су резултати тестирања ученика из основних и средњих школа у Републици, у којима се учи овај наставни предмет. Поред чланова Комисије, састанак су пратили студенти постдипломских студија са филолошких факултета из Београда и Ниша, који су прегледали тест-свеске након што су завршили обуку за прегледаче есејских питања, у оквиру пројекта.

Јелена Најдановић Томић, руководилац Центра за стандарде, и Ана Пејић, стручни координатор пројекта – изнеле су уводне напомене о току пројекта и значају емпиријског истраживања у процесу постављања образовних стандарда. Психометричари Ивана Николић и Јелена Петровић из Центра за истраживање и вредновања детаљно су анализирале постигнућа ученика на тесту. Тестирано је 2.634 ученика осмог разреда из 104 основне школе и 2.165 ученика из 43 средње школе.

Чланови Комисије саставили су велики број задатака којима се операционализују образовни стандарди како би утврдили реална постигнућа ученика. Ученици су решавали по осам тест-свезака (у сваком образовном циклусу) које су садржале задатке вишеструког избора и есејска питања. Уз краћу дискусију, презентован је припремљен материјал за наставак рада Комисије: поузданост теста, појединачна тежина ставки у тесту и њихова дискриминативност, упоредне табеле постигнућа по испитиваним стандардима, разлике у постигнућу у односу на матерњи језик тестираних ученика, као и препоруке о коришћењу материјала.

Како је ОЕБС од почетка пројекта пружао организациону и материјалну помоћ Заводу, представник Мисије ОЕБС-а у Београду, Милица Родић, изнела је предлог будућих заједничких активности на састављању приручника за наставнике и имплементацију образовних стандарда.

Након завршеног радног дела састанка, скупу се у знак подршке обратила Јасминка Перуничић Ален из Министарства просвете, науке и технолошког развоја. Она је истакла изузетан значај пројекта за образовање наших ученика који припадају националним мањинама ради њиховог успешног интегрисања у свакодневне друштвене активности, као и ради могућности наставка школовања на српском језику.

img_2429

img_2433