Тестови и упутства за прегледање са пријемних испита у специјализованим школама – обдарени ученици – упис у школску 2018/2019. годину

1. Филолошка одељења ‒ Српски језик

2. Филолошка одељења ‒ Мађарски језик

3.Филолошка одељења ‒Енглески језик

4. Филолошка одељења ‒Француски језик

5.Филолошка одељења ‒Немачки језик

6.Филолошка одељења ‒Руски језик

7. Математичка одељења

8. Посебне способности за информатику и рачунарство

9. Посебне способности за физику

10. Двојезична одељења ‒Енглески језик

11. Двојезична одељења ‒Француски језик

12. Двојезична одељења ‒Немачки језик

13. Двојезична одељења ‒Руски језик

14. Двојезична одељења ‒ Италијански језик

15. Музичка култура ‒  Теорија музике