Тестови са завршног испита у основном образовању и васпитању 2015/2016.

ТЕСТОВИ

Српски језик
Математика
Комбиновани тест

Словачки језик
Математика на словачком
Комбиновани тест на словачком

Русински језик
Математика на русинском
Комбиновани тест на русинском

Румунски језик
Математика на румунском
Комбиновани тест на румунском

Мађарски језик
Математика на мађарском
Комбиновани тест на мађарском

Хрватски језик
Математика на хрватском
Комбиновани тест на хрватском

Албански језик
Математика на албанском
Комбиновани тест на албанском

 

УПУТСТВА ЗА ОЦЕЊИВАЊЕ

 

Упутства за оцењивање тестова за завршни испит у школској 2015/2016. години из српског језика, односно матерњег језика:

 

I Упутство за оцењивање на српском језику

1. Упутство за оцењивање ЗИ 2016 – Српски језик

II Упутства за оцењивање на језицима националних мањина

2. Упутство за оцењивање ЗИ 2016 – Албански језик

3. Упутство за оцењивање ЗИ 2016 – Мађарски језик

4. Упутство за оцењивање ЗИ 2016 – Румунски језик

5. Упутство за оцењивање ЗИ 2016 – Русински језик

6. Упутство за оцењивање ЗИ 2016 – Словачки језик

7. Упутство за оцењивање ЗИ 2016 – Хрватски језик

III Упутство за оцењивање на Брајевом писму

8. Упутство за оцењивање ЗИ 2016 на Брајевом писму – Српски језик IV Упутства за оцењивање тестова за функционално основно образовање одраслих

9. Упутство за оцењивање ЗИ 2016 ФООО – Српски језик

10. Упутство за оцењивање ЗИ 2016 ФООО – Мађарски језик V Упутства за оцењивање по програмима за претходне школске године

11. Упутство за оцењивање ЗИ 2016 Програм 2010/2011 – Српски језик

12. Упутство за оцењивање ЗИ 2016 Програм 2011/2012 – Српски језик

13. Упутство за оцењивање ЗИ 2016 Програм 2012/2013 – Српски језик

14. Упутство за оцењивање ЗИ 2016 Програм 2013/2014 – Српски језик

 

Упутства за оцењивање тестова из математике за завршни испит у школској 2015/2016. години:

I Упутство за оцењивање теста из Математике

1. Упутство за оцењивање ЗИ 2016 – Математика

II Упутство за оцењивање на Брајевом писму

2. Упутство за оцењивање ЗИ 2016 на Брајевом писму – Математика

III Упутства за оцењивање по програмима за претходне школске године

3. Упутство за оцењивање ЗИ 2016 Програм 2010/2011 – Математика

4. Упутство за оцењивање ЗИ 2016 Програм 2011/2012 – Математика

5. Упутство за оцењивање ЗИ 2016 Програм 2012/2013 – Математика

6. Упутство за оцењивање ЗИ 2016 Програм 2013/2014 – Математика

IV Упутства за оцењивање тестова за функционално основно образовање одраслих

7. Упутство за оцењивање ЗИ 2016 ФООО – Математика

 

Упутства за оцењивање комбинованог теста за завршни испит у школској 2015/2016. години:

 

I Упутство за оцењивање Комбинованог теста

1. Упутство за оцењивање ЗИ 2016 – Комбиновани тест

II Упутство за оцењивање на Брајевом писму

2. Упутство за оцењивање ЗИ 2016 на Брајевом писму – Комбиновани тест

III Упутство за оцењивање тестова за функционално основно образовање одраслих

3. Упутство за оцењивање ЗИ 2016 ФООО – Комбиновани тест

IV Упутства за оцењивање по програмима за претходне школске године

4. Упутство за оцењивање ЗИ 2016 Програм 2013/2014 – Комбиновани тест