Тестови са претходних завршних испита у основном образовању и васпитању

Завод за вредновање квалитета образовања и васпитања и Просветни преглед изашли су у сусрет жељама ученика и наставника и објавили збирке тестова са претходних завршних испита у основном образовању и васпитању из матерњег језика и математике. Припремљено је укупно 14 збирки.

Приређене су збирке тестова из српског језика и збирке на шест језика националних мањина (албански, мађарски, румунски, русински, словачки и хрватски језик), као и збирка тестова из математике на српском језику, која је преведена и на језике националних мањина.
Основна функција ових збирки је да приближи ученицима модел теста који ће бити на завршном испиту. Ученици имају прилику да провере своје знање и самостално решавају задатке у самој збирци у којој постоји предвиђен простор за вежбање. На крају ових публикација налазе се и детаљно приказана решења задатака на основу којих ученици могу да стекну увид у сопствену успешност, прате напредовање и да се упознају са начином на који се задаци бодују на тесту.

Збирке из српског језика садрже 11 тестова који су коришћени на претходним завршним испитима, док збирке на језицима националних мањина садрже по 10 тестова. Збирке из математике садрже по 12 тестова са претходних завршних испита. Сваки тест садржи по 20 задатака, те је у збиркама број задатака од 200 до 240.

Поменуте збирке су у продаји и могу се набавити у књижарама Просветног прегледа, Завода за уџбенике, Службеног гласника и у књижарској мрежи широм Србије. Збирке се могу поручити и преко школа.

Цена једне збирке је 200 динара