Тим Завода на стручном скупу Агенције за квалификације Републике Србије

03.10.2020. Стручни тим Завода за вредновање квалитета образовања и васпитања учествовао је на скупу Достигнућа у развоју националног оквира квалификација (обуке ИПА 2014 пројекта за развој стандарда квалификација), одржаном од 1. до 3. октобра 2020. године на Златибору.

Полазници обуке упознати су са процесом израде Листе квалификација, кључног документа који треба да происходи из пројекта у целини. Листа квалификација представља уређен попис квалификација, разврстаних према одређеним критеријумима. Она је део националног стандарда који се примењује при евидентирању, прикупљању, обради, анализирању, извештавању и публиковању података о квалификацијама, као инструмент једнозначног комуницирања међу свим корисницима ових података, на националном и међународном нивоу.

Завод за вредновање квалитета образовања и васпитања представљали су Катарина Глишић, Кристина Милутиновић, Ката Симић Мишић и Александар Станисављевић.