Унапређење предшколског образовања у Србији

12.10.2020. Током протеклог периода интензивирана је сарадња између Завода за вредновање квалитета образовања и васпитања  и представника Пројеката „ИНКЛУЗИВНО ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ И ОБРАЗОВАЊЕ”, који у Србији финансира Светска банка. У оквиру Компоненте која се бави унапређивањем квалитета инклузивног предшколског васпитања и образовања, Завод као партнер подржава пројектне активности које доводе до побољшања квалитета предшколског образовања.

Конструктивна и успешна сарадња између пројектног тима, Завода за вредновање квалитета образовања и васпитања и Сектора за предшколско и основно образовање и васпитање, Министарства просвете науке и технолошког развоја страна резултирала је покретањем новог процеса који се односи на осигурање квалитета у области самовредновања у оквиру предшколских установа.