Усвојени општи стандарди постигнућа за крај основног образовања за страни језик

Правилник о општим стандардима постигнућа за крај основног образовања за страни језик објављен је у „Службеном гласнику РС“, бр. 78/2017 од 18.8.2017, који је ступио на снагу 26.8.2017. године.

 

Овај документ је резултат двогодишњег студиозног рада Завода на изради предлога општих стандарда постигнућа за крај основног образовања за страни језик.  За реализацију овог посла Завод је формирао радну групу коју су чинили наставници страног језика који предају  енглески, француски, немачки, руски, италијански и шпански језик у основним и средњим школама, универзитетски стручњаци за методику наставе страног језика и саветници из оба Завода. Експертска група је на основу анализе релевантних докумената, емпиријских података, као и искустава из наставне праксе, дефинисала предлог општих стандарда постигнућа за крај обавезног образовања за стране језике.

Провера овог предлога извршена је кроз испитивање ставова наставника који предају страни језик о предложеним стандардима. У анкетирању је учествовало 335 наставника страног језика из 91 основне школе, од којих 186 предаје први, а 149 наставника други страни језик. У анкету су били укључени наставници из школа са територије целе Републике Србије.

Као подршку наставницима у примени стандарда у наставном раду Завод припрема приручник за наставнике који ће бити доступан на сајту Завода почетком октобра 2017. године.