Усвојен План рада ЗВКОВ-а за 2021. годину

29.12.2020. Усвојен је план рада Завода за вредновање квалитета образовања и васпитања Републике Србије за 2021. годину, са финансијским планом. Стручни тим Завода, уз стручну помоћ екстерних сарадника, спроводиће активности кроз 11 пројеката, у три програмске области, а у укупној вредности од преко 50 милиона динара.