Ускоро збирке за припрему завршних испита 2020

26. 11. 2019.  Завршене су све активности везане за објављивање Збирке задатака за завршни испит у основном образовању и васпитању за школску 2019/2020. годину. Као и претходних година Завод издаје збирке у сарадњи са Просветним прегледом, а њихова дистрибуција очекује се половином јануара.