Библиотека

Библиотека

У склопу Завода за вредновање квалитета образовања и васпитања од 2005. године ради и специјална библиотека, затвореног типа, а чија је делатност усмерена на праћење савремених токова у области образовања и васпитања. Фонд библиотеке сачињава преко 3.000 наслова који обухватају: школску лектиру, одобрене уџбенике за основну и средњу школу, монографије, речнике и стручну литературу из области образовања, као и публикације на енглеском језику. Библиотека остварује сарадњу са: Народном библиотеком Србије, Библиотеком града Београда, издавачима уџбеника и другим специјалним библиотекама.

biblioteka