Штампарија

Штампарија

Завод за вредновање квалитета образовања и васпитања поред своје основне делатности у могућности је да обавља послове издавања и штампања публикација, књига, сертификата, тестова, брошура и другог штампаног материјала. Спремни смо да Вам пружимо услуге дизајна, прелома, штампе, дораде, паковања и дистрибуције. Услуге које пружамо карактерише квалитет, брзина израде и гарантована заштита података. Штампани материјал испоручујемо на одређену адресу.

Dizajn i priprema 2

Dizajn i priprema 1

stamparija