У Београду одржана Годишња скупштина SICI 2018.

SICI (The Standing International Conference of Inspectorates) представља сталну међународну конференцију организација у Европи које се баве школском инспекцијом, односно екстерном евалуацијом школа. SICI помаже својим чланицама у размени професионалних искустава и у континуираном стручном усавршавању које доприноси развоју система осигурања квалитета образовања.

SICI годишње организује три радионице, а најважнији годишњи SICI догађај је Генерална скупштина (SICI General Assembly 2018). На овом догађају се окупљају и размењују мишљења високи званичници инспекцијских организација унутар Европе, као и национални координатори чланица SICI организације. Ове године, Генерална скупштина SICI одржана је у Београду 15. и 16. новембра у организацији Завода за вредновање квалитета образовања и васпитања.

Програм дводневног рада састојао се од низа активности које су биле усмерене на две централне теме. Прва тема се тицала разматрањa утицаја инспекције/екстерне евалуације на школе. Приказани су концепт и истраживачки подаци који су у вези с тим прикупљени или разматрани у Европи и Србији. Такође, били су приказани резултати дискусија о овој теми које су биле заступљене на последње три SICI радионице. Друга тема се односила на развој иновативних пракси у инспекцији/екстерној евалуацији. Овим поводом је приказана студија Европске комисије о подршци иновативним школама у Европи. Реализован  је и округли сто који је окупио стручњаке који су говорили о постојећим иновативним праксама у инспекцији/екстерној евалуацији и њиховом будућем развоју. Иновативне праксе у инспекцији/екстерној евалуацији школа су тема која ће бити додатно разматрана на радионицама које ће бити организоване у 2019. години.

Генерална скупштина SICI је прилика када се чланице окупљају на регионалном нивоу и разматрају теме око којих ће се у наредном периоду састајати, као и то како могу једни другима да помогну у решавању сличних професионалних изазова. Поред тога, организован је састанак мреже националних координатора SICI чланица. Они су разменили искуства у вези са активностима које ће заједнички бити оствариване у непосредној будућности. Уједно су размотрили развој пројеката који су усмерени на јачање капацитета инспектора/екстерних евалуатора и које ће поднети као предлог за финансирање из фондова Европске уније.

Део конференције био је посвећен пословном састанку који се односио на преглед остварених активности SICI-ја у претходних годину дана. Презентован је финансијски извештај, план за наредну годину и извршен је реизбор представника извршног одбора.

Овај догађај је за нас посебно значајан јер су на њему учествовали представници 33 чланице од 37 колико их SICI организација тренутно окупља. По завршетку свих догађаја учесници су изразили велико задовољство организацијом и гостопримством домаћина изражавајући наду да ће бити још прилика да се врате у Србију.

Програм рада као и презентације са догађаја могу се наћи на сајту SICI-ја:

http://www.sici-inspectorates.eu/Activities/General-Assembly/General-Assembly-2018,-Serbia