У продаји збирке за малу матуру

У сусрет малој матури, Завод за вредновање квалитета образовања и васпитања и „Просветни преглед” објавили су 25. јануара 2019. године збирке задатака за завршни испит у основном образовању и васпитању за школску 2018/2019. годину.

И ове године припремљене су збирке задатака из српског језика, математике, као и комбинована збирка са задацима из биологије, географије, историје, физике и хемије. Збирке су припремљене и на албанском, мађарском, босанском, румунском, русинском, словачком, хрватском и бугарском језику.

Све три збирке заједно коштају 670 динара. Појединачно, цена збирке за српски или матерњи језик је 300 динара, збирка за математику 190 динара, а комбинована збирка 180 динара.

У збиркама је измењена петина задатака у односу на прошлу годину.