У сусрет “великој матури”

Једна од надлежности Завода за вредновање квалитета образовања и васпитања односи се на  праћење усаглашености система вредновања и осигурања квалитета образовања и васпитања са системима вредновања и осигурања квалитета образовања и васпитања европских земаља.

Имајући у виду предстојеће активности које се односе на увођење матурских испита, Завод предузима низ активности које треба да омогуће боље разумевање организације процеса националног испита, као и да осигура квалитет инструмената и оцењивања тестова. Једна од таквих активности је и активно учешће у заједници институција које се баве организацијом и спровођењем матурских и завршних испита у циљу размене примера добре праксе.

Тим поводом је у Државном испитном центру у Љубљани, 24. и 25. новембра 2016. године, организован стручни скуп на коме су присуствовали представници испитних центара из Словеније, Хрватске, Црне Горе и Македоније, док су из Србије у раду учествовали представници Завода за вредновање квалитета образовања и васпитања –  директор Завода, др Бранислав Ранђеловић, и Драгана Станојевић, руководилац Центра за испите.

Између осталих тема у вези са праксама организације матурских испита, посебно је била издвојена тема која се односила на електронско прегледање тестова матурских испита(e-marking), као и читав процес припреме, скенирања и прегледања матурских испита. Једно од могућих решења, у облику посебног софтвера (RM Marks), представили су учесници из Енглеске (RM result, Оксфорд).

Овом приликом су добијене и друге значајне информације које могу да послуже као смерница за развој матурских испита у нашем образовном систему.

imgp9847_1

imgp9855_1

imgp9862_1_1