У сусрет ICCS 2022 (International Civic and Citizenship Education Study)

3.12.2019.  Марта 2022. године ученици осмог разреда изабраних основних школа учествоваће у међународном истраживању под називом ICCS 2022 (International Civic and Citizenship Education Study). Ова студија, која се реализује од 1971. године, бави се знањима и ставовима ученика у вези са грађанским обавезама и активним учешћем у друштву.

У овом циклусу тестирања, у којем Република Србија први пут учествује, посебан осврт су различити изазови и новине које се дешавају у друштву: одрживи развој и глобално грађанско образовање, дигитално грађанско образовање (коришћење ИТ технологија за учешће у друштвеним и политичким дешавањима), миграције и разноликост, ставови младих људи о политичким системима (поверење у институције, систем) и индивидуално осећање слободе и безбедности.

Узимајући у обзир социо-економске чиниоце породице, ставове наставника и услове у којима се настава одвија, ICCS ће значајно допринети информацијама о ставовима и знањима младих о савременом друштву и његовим променама. Такође, као и у свим међународним истраживањима, резултати ће бити основа за поређење различитих земаља у вези са подстицајем младих људи да буду одговорни и савесни грађани својих земаља.