ФОРМАТИВНО ОЦЕЊИВАЊЕ У ДИГИТАЛНОМ ОКРУЖЕЊУ 1

У петак 15.маја 2020, са почетком у 10,00 часова, у организацији Завода за вредновање квалитета, Завода за унапређивање образовања, УНИЦЕФа и  САВЕЗА УЧИТЕЉА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ, одржаће се вебинар за учитеље, под називом

ФОРМАТИВНО ОЦЕЊИВАЊЕ У ДИГИТАЛНОМ ОКРУЖЕЊУ 1

 Циљ вебинара је оснаживање учитеља за праћење и вредновање образовних постигнућа ученика кроз формативно оцењивање, са нагласком на примени у дигиталном окружењу.

По завршетку вебинара учесници би требало да систематизују знања о томе шта је сврха формативног оцењивања и како су формативно и сумативно оцењивање повезани, да знају како различите форме формативног оцењивања утичу на учење, мотивацију и постигнућа ученика, као и да знају предности и могућности формативног оцењивање у дигиталном окружењу

Вебинар ће отворити директор Завода з а вредновање, БраниславРанђеловић.

Пријава за учествовање је на следећем  ЛИНКУ . Позив је отворен до четвртка, 14. 05. 2020. у 17 часова.

Учесници вебинара ће добити потврду о његовом похађању.

 

Напомена: До краја маја је планиран други део овог вебинара под називом Формативно оцењивање у дигиталном окружењу 2, о чему ћете бити благовремено обавештени.