Формиране радне групе за креирање образовних стандарда за предмет Матерњи језик и књижевност

У складу са високим стандардима образовања ученика који се образују на језицима националних мањина које наша држава практикује, Завод за вредновање квалитета је формирао радне групе које су започеле рад на креирању образовних стандарда за предмет Матерњи језик и књижевност за крај првог образовног циклуса.

Завод за вредновање квалитета васпитања и образовања је угостио чланове радних група, које су  у духу вишегодишње успешне сарадње делегиране управо од стране Националних савета националних мањина.