Чапрић: Оцене „критичког пријатеља“

15.04.2021. Др Гордана Чапрић, заменик директора Завода за вредновање квалитета образовања и васпитања, у интервјуу за Просветни преглед говорила је о стандардима квалитета рада установа и резултатима спољашњег вредновања. Истакла је да две трећине школа у Србији у већој или мањој мери остварује стандарде. Међутим, трећина школа не достиже задовољавајући ниво остварености стандарда, док четири одсто образовних установа не остварује ни минимум. Др Чапрић је такође говорила о урађеној ревизији стандарда квалитета рада установа чиме су уведени нови стандарди и методологија вредновања установа и постављени виши захтеви.